US Travel Co.,Ltd.
 
 
ticket agents

Airline2

bar

 

US Travel Services Co.,Ltd.

บริษัททัวร์ชั้นนำของประเทศไทย

US Travel Services Co.,Ltd. เป็นบริษัททัวร์ที่มีชื่อเสียงชั้นนำ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาเป็นเวลากว่า 35 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจ จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน และรับจัดนำคณะทัวร์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศทั่วโลก บริษัทฯ มีชำนาญในการบริการจัดการเดินทางไปรูปแบบต่าง ๆ อีกมาก เช่น การเดินทางเพื่อ การท่องเที่ยว การเดินทางเพื่อการศึกษาดูงาน การเดินทางเพื่อการประชุมสัมมนา เป็นต้น ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของบริษัท ที่เน้นการบริการที่เพียบพร้อมไปด้วยความสะดวกสบาย พร้อมสาระความรู้ อาหารดี ที่พักหรู ธุรกิจได้เจริญก้าวหน้ามาตลอดคะ... 
 
US Travels
ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น
Enjoy Beijing
ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน–กู้กง–วัดลำมะ-THE PLACE-กำแพงเมืองจีน–พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค 2008–พระราชวังฤดูร้อน–หอฟ้าเทียนถ่าน–หวังฝูจิ่ง ถนนวัฒนธรรมเฉียนเหมิน–ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง

21-25 ตุลาคม 58 (วันปิยะ)
12-16 // 26-30 พฤศจิกายน 58
10-12 // 18-20 // 25-27 ธันวาคม 58

อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น
PARADISE CHENGDU
เยือนอุทยานสวรรค์เมืองมรดกโลก จิ่วไจ้โกว 7 วัน
กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง
10-16 // 24-30 มิถุนายน 58
8-14 // 22-28 กรกฎาคม 58
5-11 // 25-29 สิงหาคม 58

อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม

ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น
Lovely Dali Lijiang
คุนหมิง-วัดหยวนทง-เขาซีซาน-ต้าหลี่-เจดีย์ 3 องค์-เมืองเก่าต้าหลี่-
ลี่เจียง-สระน้ำมังกรดา -เมืองโบราณลี่เจียง-
ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่)-โชว์จางอี้โหมว
กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง
10-14 // 24-28 มิถุนายน 58
8-12 // 22-26 กรกฎาคม 58
5-9 // 19-23 สิงหาคม 58

อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม

ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น
Wonderland GuangZhou Guilin
กุ้ยหลินเมืองสาคัญของมณฑลกวางสี เมืองขึ้นชื่อมีทิวทัศน์ธรรมชาติที่งดงามล้ำเลิศ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่มีที่ใดในโลกเหมือน ชมประเพณีผสมผสานของชนกลุ่มน้อยและชาวจีน 12 เผ่า เป็นเสน่ห์สีสันชวนให้ท่านมาสัมผัสด้วยตัวเอง
กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง
12-16 // 26-30 มิถุนายน 58
10-14 // 24-28 กรกฎาคม 58
7-11 // 21-25 สิงหาคม 58
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น
Amazing Guilin
กุ้ยหลิน เมืองแห่งภูเขาสวย น้ำใส ถ้ำงาม ... ชมถ้ำเงิน ถ้ำที่สวยที่สุดใสกุ้ยหลิน
กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง
10–15 // 24–29 มิถุนายน 2558
1-6 // 8-13 // 15-20 // 22-27 // 29 กรกฎาคม-3 สิงหาคม 2558
14-19 สิงหาคม 2558
09-14 กันยายน 2558
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น
Paradise Chongqing
กุ้ยหลิน เมืองแห่งภูเขาสวย น้ำใส ถ้ำงาม ... ชมถ้ำเงิน ถ้ำที่สวยที่สุดใสกุ้ยหลิน
กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง
11-16 // 25-30 มิถุนายน 58
9-14 // 23-28 กรกฎาคม 58
6-11 // 20-25 สิงหาคม 58
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น
Sweet Day Shanghai
เซี่ยงไฮ - อู๋ซี - ซูโจว - โจวจวง + ล่องเรือ - หังโจว
กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง
11-15 // 25-29 มิถุนายน 58
9-13 // 23-27 กรกฎาคม 58
5-9 // 20-24 สิงหาคม 58
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
US Travels
ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น
ฮ่องกง-มาเก๊า-พระใหญ่นองปิง-วัดแชกงหมิว 4D3N

ฮ่องกง-มาเก๊า-ฟรี!พระใหญ่นองปิง-วัดแชกงหมิว4วัน3 คืน

กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง
14 - 17 พฤศจิกายน 2558
28 พฤศจิกายน - 01 ธันวาคม 2558
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น
ฮ่องกง-มาเก๊า-ฟรี!พระใหญ่นองปิง
ฮ่องกง-มาเก๊า-ฟรี!พระใหญ่นองปิง-วัดแชกงหมิว4วัน3 คืน
กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง
4-7,11-14,25-28 กรกฏาคม 2558
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น
Pro!!! Shopping summer sale
ฮ่องกง-ช้อปปิ้ง-นองปิง 4 วัน 3 คืน
กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง
4-7,11-14,25-28 ก.ค.
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น
Pro!!! Shopping summer sale 2
ฮ่องกง-ช้อปปิ้ง-นองปิง 3 วัน 2 คืน
กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง
4-6,11-13,18-20 ก.ค.
8-10 ,15-17,22-24,29-31 ส.ค.
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
US Travels
ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น
I love Singapore
ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม นมัสการวัดพระเขี้ยวแก้ว ชมน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง ช้อปปิ้งเต็มอิ่มที่ออร์ชาด เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโน เที่ยวชม Garden by the bay ชมโชว์ Wonderful Show
กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง
11-14,12-15 Apr 2015
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น
SINGAPORE OK
ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม นมัสการวัดพระเขี้ยวแก้ว ช้อปปิ้ งเต็มอมิ่ ทอี่ อร์ชาร์ดเพลิดเพลินกับการเยี่ยมชม คาสิโนของสิงคโปร์ทั้งสองแห่ง รีสอร์ทเวิลด์ และ มาริน่าเบย์ แซนด์ !!! เที่ยวชม GARDEN BY THE BAY!!! ชมโชว์ Wonderful Show!!
ล่องเรือชมแม่น้ำสิงคโปร์
กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง
31 ก.ค. – 02 ส.ค. ราคา 22,900 บาท
07 – 09 / 14 – 16 / 21 – 23 / 28 – 30 ส.ค. ราคา 21,900 บาท
04 – 06 / 11 – 13 / 25 – 27 ก.ย. ราคา 21,900 บาท
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น
PACKAGE SINGAPORE 9,999
ร่วมเปิดประสบการณ์เดินทางประเทศ สิงค์โปร์ ล่องเรือ - เมอร์ไลอ้อน - ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง
ศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
US Travels
ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น
ภูฏาน … ดินแดน แห่งมังกร สายฟ้า
พาโร - ทิมพู – ปูนาคา 5 วัน 4 คืน สายการบินภูฐาน แอร์ไลน์(B3)
กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง
01 -31 พฤษภาคม 2558
01 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2558
01 กันยายน - 30 พฤษจิกายน 2558
01 ธันวาคม 2558 - 29 กุมภาพันธ์ 2559
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น
ภูฏาน … ดินแดน แห่งมังกร สายฟ้า
พาโร - ทิมพู – ปูนาคา สายการบินดรุกแอร์(KB)
กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง
01 -31 พฤษภาคม 2558
01 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2558
01 กันยายน - 30 พฤษจิกายน 2558
01 ธันวาคม 2558 - 29 กุมภาพันธ์ 2559
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
US Travels
ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น
HOKKAIDO SNOW FREE TIME 6D4N

ร่วมเปิดประสบการณ์เดินทางสัมผัสความงามและอารยธรรมแดนอาทิตย์อุทัย ประเทศญี่ปุ่นเล่นสกีที่"SapporoKokusaiSki"-นั่งกระเช้าชม"ภูเขาไฟอุสึ"-พิสูจน์บ่อโคลนดูด"จิโกกุดานิ"-ชมและชิมช๊อคโกแลตที่"Shiroi Koibito" TOKYO-FUJI-KYOTO-OSAKA

กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง

01 - 06 ธันวาคม 58 (6วัน4คืน) ***วันพ่อแห่งชาติ***
15 - 20 / 20 - 25 ธันวาคม 58 (6วัน4คืน)

อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น
67 th SAPPORO SNOW FESTIVAL 6D4N
ร่วมฉลอง"เทศกาลหิมะ" -สนุกสนานบนลานสกี"Yubari Ski Resort" -นั่งแชร์ลิฟท์ชมวิวเมืองซัปโปโรแบบ 360 องศา - สัมผัสชีวิตชนเผ่า"ไอนุ" NOBORIBETSU-YUBARI-OTARU-SAPPORO
กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง
02 - 07 กุมภาพันธ์ 59 (6วัน4คืน)
11 - 16 กุมภาพันธ์ 59 (6วัน4คืน)
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น
WINTER HONSHU 6D3N

ร่วมเปิดประสบการณ์เดินทาง สัมผัสความงามและอารยธรรมแดนอาทิตย์อุทัย ประเทศญี่ปุ่นขอพรหลวงพ่อโต"วัดโทไดจิ"ชมปราสาททองจากการ์ตูน"อิกคิวซัง"-ชมความงดงามของ"ภูเขาไฟฟูจิ"-Shoppingย่าน "ชินจูกุ / เอออนพลาซ่า "ฯลฯ NARA-KYOTO-FUJI-TOKYO

กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง
10 – 15 ธันวาคม 58 (6วัน3คืน)
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น
SUMMER HONSHU (OBONG FESTIVAL)
ร่วมเปิดประสบการณ์เดินทาง สัมผัสความงามและอารยธรรมแดนอาทิตย์อุทัย ประเทศญี่ปุ่น
กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง
9 – 13 กันยายน 58 (5วัน3คืน)
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น
KANTO DAY FLIGHT 5D4N
สัมผัสประสบการณ์ความสนุกที่"Fuji Ten Ski Resort" -ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์"โอชอโนะฮัคไค" -ตามรอย"ทีวีแชมป์เปี้ยน" -Shopping จุใจที่"Gotemba Premium Outlet" ฯลฯ TOKYO-FUJI-NARITA
กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง
11 - 15 กุมภาพันธ์ 2559 (5วัน4คืน)
18 - 22 กุมภาพันธ์ 2559 (5วัน4คืน)
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น
SUMMER HONSHU
ร่วมเปิดประสบการณ์เดินทาง สัมผัสความงามและอารยธรรมแดนอาทิตย์อุทัย ประเทศญี่ปุ่น
กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง
28 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 58 (5วัน3คืน)
29 กรกฎาคม – 02 สิงหาคม 58 (5วัน3คืน)
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น
NIKKO-IBARAKI 5D3N
เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในทิวเขาในจังหวัด โทะชิงิ ประเทศญี่ปุ่น อยู่ห่างจากกรุงโตเกียวไปทางทิศเหนือประมาณ 140 กิโลมตร เป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างประเทศ ในเมืองเป็นที่ตั้ของสุสาน โชกุนโทะกุงะวะ อิเอะยะซุ กับโทะกุงะวะ อิเอะมิสึ ผู้เป็นหลาน และศาลเจ้าฟุตะระซังอายุกว่า 1,200 ปี ศาลเจ้า และรีสอร์ทน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงอีกมากมาย
กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง
05 - 09 มกราคม 59 (5วัน3คืน)
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
US Travels
hot_p1
US 10_EAST
WASHINGTON D.C. - PHILADELPHIA - ATLANTIC CITY - NEW YORK - BUFFALO - NIAGARA FALLS - TORONTO
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง March
OCT-NOV, 2015
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
hot_p1
THE HOBBIT TOUR
ยูเอส ทราเวล นำท่านเดินทางสู่ประเทศนิวซีแลนด์ ชมฮอบบิตตัน มูวีเซ็ดหมู่บ้านชาวฮอบิตของภาพยนตร์เรื่องดัง “The Lord of The Rings” และเรื่อง “The Hobbit “ที่สร้างความประทับใจให้กับผู้คนทั่วโลก
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง March
9 – 14, 16 – 21 กรกฎาคม 2558
6 -11, 20 - 25 สิงหาคม 2558
3 -8, 17 - 22 กันยายน 2558
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
hot_p1
Wonderful Milford Sound
ไคร้สท์เชิร์ช – ทะเลสาบเทคาโป – ควีนส์ทาวน์นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พีค ล่องเรือชมความงามที่มิลฟอร์ด ซาวน์
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง
26 – 31 กรกฎาคม 2558 /
29 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2558
11 – 16, 25 – 30 สิงหาคม 2558
12 – 17, 22 – 27 กันยายน 2558
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
hot_p1
EUR_01
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยว ทวีปยุโรปกับโปรแกรมการเดินทางสุดพิเศษ
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง Jan-Sep '15
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
hot_p1
EUR_02
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยว ทวีปยุโรปกับโปรแกรมการเดินทางสุดพิเศษ
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง Jan-Sep '15
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
hot_p1
EUR_02A
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยว ทวีปยุโรปกับโปรแกรมการเดินทางสุดพิเศษ
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง 21-30 Mar, 4-13 Apr, 5-14 Apr, 30 Apr-9 May '15
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
hot_p1
EUR_03A
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยว ทวีปยุโรปกับโปรแกรมการเดินทางสุดพิเศษ
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง Jan-Apr '15
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
hot_p1
EUR_04
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยว ทวีปยุโรปกับโปรแกรมการเดินทางสุดพิเศษ
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง Apr 11-22 '15
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
hot_p1
EUR_04A
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยว ทวีปยุโรปกับโปรแกรมการเดินทางสุดพิเศษ
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง Jan-Sep '15
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
hot_p1
EUR_07
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยว ทวีปยุโรปกับโปรแกรมการเดินทางสุดพิเศษ
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง Jan-Oct '15
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
hot_p1
EUR_08
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยว ทวีปยุโรปกับโปรแกรมการเดินทางสุดพิเศษ
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง Jan-Sep '15
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
hot_p1
EUR_08A
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยว ทวีปยุโรปกับโปรแกรมการเดินทางสุดพิเศษ
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง Jan-Sep '15
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
hot_p1
EUR_09
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยว ทวีปยุโรปกับโปรแกรมการเดินทางสุดพิเศษ
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง Jan-Oct '15
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
hot_p1
EUR_11
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยว ทวีปยุโรปกับโปรแกรมการเดินทางสุดพิเศษ
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง Jan-Oct '15
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
hot_p1
EUR_12
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยว ทวีปยุโรปกับโปรแกรมการเดินทางสุดพิเศษ
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง Jan-Oct '15
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
hot_p1
EUR_14
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยว ทวีปยุโรปกับโปรแกรมการเดินทางสุดพิเศษ
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง Jan-Oct '15
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
hot_p1
EUR_14A
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยว ทวีปยุโรปกับโปรแกรมการเดินทางสุดพิเศษ
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทางApr-Oct '15
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
US Travels
ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น
EXTREME AUSTRATLIA
ซิดนีย์ - บูลเมาท์เท่นส์ - พอร์ต สตีเฟ่นส์ 6 วัน 4 คืน
กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง
10 – 15 / 20 - 25 / 22 – 27 ตุลาคม 2558
4 – 9 / 18 – 23 พฤศจกิายน 2558
3 – 8 / 10 – 15 ธันวาคม 2558
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น
US TRAVEL... DELIGHT AUSTRALIA
เมเบิร์น - ซิดนีย์ 6 วัน 4 คืน
กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง
10 – 15 / 20 - 25 / 22 – 27 ตุลาคม 2558
4 – 9 / 18 – 23 พฤศจกิายน 2558
3 – 8 / 10 – 15 ธันวาคม 2558
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น
US TRAVEL AUSTRALIA
ซิดนีย์ - บูลเมาท์เท่นส์ - เมเบิร์น - เกรทโอเชี่ยนโร้ท 6 วัน 4 คืน
กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง
20 – 25, 23 -28 ตลุาคม 2558 (วันปิยะ)
7– 12, 17 - 22 พฤศจิกายน 2558
2 – 7, 5 -10 ธันวาคม 2558 (วันพ่อ)
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น
USTRAVEL HOLIDAY TANGALOOMA
บริสเบน - โกลด์โคสท์ - ทังกาลูม่า - ซิดนีย์ 6 วัน
กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง
10 – 15 / 20 - 25 / 22 – 27 ตุลาคม 2558
4 – 9 / 18 – 23 พฤศจกิายน 2558
3 – 8 / 10 – 15 ธันวาคม 2558
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
banner
one stop servics
banner
banner
banner
banner
one stop servics
 
logo partner

US Travel Services Co.,Ltd.
เลขที่ 153 ชั้น จี ห้อง จี3 อาคารเพนนินซูล่า พลาซ่า ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-652-0388 แฟกซ์. 02-652-1088
DesignOHO รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์
Top