US Travel Co.,Ltd.
 
 
Africa Tour
Africa Tour
Africa Tour
Africa Tour
Africa Tour
Africa Tour
Africa Tour
 
 
bar

US Travel Services Co.,Ltd.

บริษัททัวร์ชั้นนำของประเทศไทย

US Travel Services Co.,Ltd. เป็นบริษัททัวร์ที่มีชื่อเสียงชั้นนำ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาเป็นเวลากว่า 35 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจ จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน และรับจัดนำคณะทัวร์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศทั่วโลก บริษัทฯ มีชำนาญในการบริการจัดการเดินทางไปรูปแบบต่าง ๆ อีกมาก เช่น การเดินทางเพื่อ การท่องเที่ยว การเดินทางเพื่อการศึกษาดูงาน การเดินทางเพื่อการประชุมสัมมนา เป็นต้น ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของบริษัท ที่เน้นการบริการที่เพียบพร้อมไปด้วยความสะดวกสบาย พร้อมสาระความรู้ อาหารดี ที่พักหรู ธุรกิจได้เจริญก้าวหน้ามาตลอดคะ... 
 
US Travels
ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น
SUMMER HONSHU (OBONG FESTIVAL)
ร่วมเปิดประสบการณ์เดินทาง สัมผัสความงามและอารยธรรมแดนอาทิตย์อุทัย ประเทศญี่ปุ่น
กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง
11 – 17 สิงหาคม 58 (7วัน4คืน)
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น
SUMMER HONSHU
ร่วมเปิดประสบการณ์เดินทาง สัมผัสความงามและอารยธรรมแดนอาทิตย์อุทัย ประเทศญี่ปุ่น
กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง
28 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 58 (5วัน3คืน)
29 กรกฎาคม – 02 สิงหาคม 58 (5วัน3คืน)
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น
SUMMER KANTO
ร่วมเปิดประสบการณ์เดินทาง สัมผัสความงามและอารยธรรมแดนอาทิตย์อุทัย ประเทศญี่ปุ่น
กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง
29 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 58 (6วัน3คืน)
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น
RE SUMMER HONSHU (LAVENDER)
ร่วมเปิดประสบการณ์เดินทาง สัมผัสความงามและอารยธรรมแดนอาทิตย์อุทัย ประเทศญี่ปุ่น
กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง
8 – 13 58 กรกฎาคม (6วัน3คืน)
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น
JAPAN ALPS & WORLD HERITAG
ร่วมเปิดประสบการณ์เดินทาง สัมผัสความงามและอารยธรรมแดนอาทิตย์อุทัย ประเทศญี่ปุ่น
กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง
19 – 24 พฤษภาคม 58 (6วัน4คืน)
26 – 31 พฤษภาคม 58 (6วัน4คืน)
28 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 58 (6วัน4คืน)
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น
BLOOMING HOKKAIDO (FREE TIME)
ร่วมเปิดประสบการณ์เดินทาง สัมผัสความงามและอารยธรรมแดนอาทิตย์อุทัย ประเทศญี่ปุ่น
กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง
23 – 28 มิถุนายน 58 (6วัน4คืน)
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น
BLOOMING HOKKAIDO (LAVENDER)
ร่วมเปิดประสบการณ์เดินทาง สัมผัสความงามและอารยธรรมแดนอาทิตย์อุทัย ประเทศญี่ปุ่น
กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง
03 – 08 กรกฎาคม 58 (6วัน4คืน)
08 – 13 กรกฎาคม 58 (6วัน4คืน)
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น
BLOOMING HOKKAIDO (TULIP & PINKMOSS)
ร่วมเปิดประสบการณ์เดินทาง สัมผัสความงามและอารยธรรมแดนอาทิตย์อุทัย ประเทศญี่ปุ่น
กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง
28 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 58 (6วัน4คืน)
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
US Travels
hot_p1
HKG-Nongping
ฮ่องกง-นองปิง-ไหว้พระ 6 วัดดัง เสริมบารมี
กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง 21-31 March 2015
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
hot_p1
HKG-Nongping
ฮ่องกง-ช้อปปิ้ ง-นองปิ ง-วัดแชกงหมิว(วัดกังหัน) 3 วัน 2 คืน
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง 4-6 APR 2015
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
hot_p1
HKG-Nongping
ฮ่องกง-ช้อปปิ้ ง-นองปิ ง-วัดแชกงหมิว(วัดกังหัน) 3 วัน 2 คืน
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง 15 March 2015
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
hot_p1
HKG-ZHUHAI-MFM
ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่ 4 วัน 3 คืน
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง 15 March 2015
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
hot_p1
PHKG_2_HKG_MAC
ฮ่องกง-มาเก๊า–ฟรี!พระใหญ่นองปิง-วัดแชกงหมิว 4วัน 3 คืน
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง 11-14 APR 2015
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
hot_p1
PHKG_2_HKG_MAC
พักมาเก๊า 1 คืน/ พักฮ่องกง 2 คืน โรงแรมระดับ 4 ดาว ย่านแหล่งช้อปปิ้ง
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง 15 March 2015
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
hot_p1
Sp1
ฮ่องกง –มาเก๊า - ดิสนีย์แลนด์ - โอเชี่ยนปารค์ -
ฟรี!!! พระใหญ่นองปิง 5 วัน 4 คืน
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง 4-8 March 2015
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
hot_p1
Special 2
ฮ่องกง –มาเก๊า - ดิสนีย์แลนด์ - โอเชี่ยนปารค์ -
ฟรี!!! พระใหญ่นองปิง 5 วัน 4 คืน
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง 4-8 March 2015
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
hot_p1
Special 2
ฮ่องกง –มาเก๊า - ดิสนีย์แลนด์ - โอเชี่ยนปารค์ -
ฟรี!!! พระใหญ่นองปิง 5 วัน 4 คืน
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง 18-21,25-29 March 2015
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
US Travels
hot_p1
KUL - MALAKA - GENTING
ลิ้มรสบักกุ๊ดเต๋ ร้อนๆๆ แบบต้นตาหรับ....สัมผัสอากาศหนาวเย็นตลอดปี พักเก็นต้งิ 1 คืน เที่ยวชมเมืองมรดกโลก....มะละกา ...ชมสถาปัตยกรรมแบบดัชช์
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง JAN 15-MAR 15
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
hot_p1
I LOVE SINGAPORE
ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม นมัสการวัดพระเขี้ยวแก้ว ช้อปปิ้งเต็มอิ่มที่ออร์ชาร์ด เพลินเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนของสิงคโปร์ท้งั สองแห่ง รีสอร์ทเวิลด์ และ มาริน่าเบย์ แซนด์ !!! โปรแกรมใหม่ก่อนใคร ชม GARDEN BY THE BAY!!! และ ล่องเรือชมแม่น้าสิงคโปร์
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง JAN-MAR 2015
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
hot_p1
I love Singapore
ลิ้มรสบักกุ๊ดเต๋ ร้อนๆๆ แบบต้นตาหรับ....สัมผัสอากาศหนาวเย็นตลอดปี พักเก็นต้งิ 1 คืน
เที่ยวชมเมืองมรดกโลก....มะละกา ...ชมสถาปัตยกรรมแบบดัชช์
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง 11-14,12-15 Apr 2015
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
US Travels
hot_p1
Bonjour French Fair France11D
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยว ทวีปยุโรปกับโปรแกรมการเดินทางสุดพิเศษ
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง Mar 21-31 '15
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
hot_p1
Bonjour French Fair Wonderof Europe 8D
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยว ทวีปยุโรปกับโปรแกรมการเดินทางสุดพิเศษ
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง Feb 19-26, Mar 19-26
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
hot_p1
EUR_01
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยว ทวีปยุโรปกับโปรแกรมการเดินทางสุดพิเศษ
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง Jan-Sep '15
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
hot_p1
EUR_02
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยว ทวีปยุโรปกับโปรแกรมการเดินทางสุดพิเศษ
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง Jan-Sep '15
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
hot_p1
EUR_02A
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยว ทวีปยุโรปกับโปรแกรมการเดินทางสุดพิเศษ
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง 21-30 Mar, 4-13 Apr, 5-14 Apr, 30 Apr-9 May '15
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
hot_p1
EUR_03
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยว ทวีปยุโรปกับโปรแกรมการเดินทางสุดพิเศษ
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง Jan-Mar '15
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
hot_p1
EUR_03A
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยว ทวีปยุโรปกับโปรแกรมการเดินทางสุดพิเศษ
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง Jan-Apr '15
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
hot_p1
EUR_04
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยว ทวีปยุโรปกับโปรแกรมการเดินทางสุดพิเศษ
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง Apr 11-22 '15
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
hot_p1
EUR_04A
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยว ทวีปยุโรปกับโปรแกรมการเดินทางสุดพิเศษ
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง Jan-Sep '15
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
hot_p1
EUR_07
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยว ทวีปยุโรปกับโปรแกรมการเดินทางสุดพิเศษ
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง Jan-Oct '15
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
hot_p1
EUR_08
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยว ทวีปยุโรปกับโปรแกรมการเดินทางสุดพิเศษ
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง Jan-Sep '15
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
hot_p1
EUR_08A
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยว ทวีปยุโรปกับโปรแกรมการเดินทางสุดพิเศษ
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง Jan-Sep '15
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
hot_p1
EUR_09
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยว ทวีปยุโรปกับโปรแกรมการเดินทางสุดพิเศษ
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง Jan-Oct '15
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
hot_p1
EUR_11
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยว ทวีปยุโรปกับโปรแกรมการเดินทางสุดพิเศษ
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง Jan-Oct '15
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
hot_p1
EUR_12
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยว ทวีปยุโรปกับโปรแกรมการเดินทางสุดพิเศษ
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง Jan-Oct '15
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
hot_p1
EUR_14
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยว ทวีปยุโรปกับโปรแกรมการเดินทางสุดพิเศษ
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง Jan-Oct '15
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
hot_p1
EUR_14A
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยว ทวีปยุโรปกับโปรแกรมการเดินทางสุดพิเศษ
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทางApr-Oct '15
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
US Travels
hot_p1
Dubai Wonderland 5Days
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยว ทวีปยุโรปกับโปรแกรม Dubai Wonderland 5Days โปรแกรมสุดพิเศษ
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง มกราคม-มีนาคม 2558
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
hot_p1
Swiss France 10Days
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยว ทวีปยุโรปกับโปรแกรม Swiss France โปรแกรมสุดพิเศษ
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง มกราคม-มีนาคม 2558
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
hot_p1
French Riviera 8 Days
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยว ทวีปยุโรปกับโปรแกรม French Rivieraโปรแกรมสุดพิเศษ
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง มกราคม-มีนาคม 2558
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
hot_p1
Swiss France 10D
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยว ทวีปยุโรปกับโปรแกรม Bonjour French Fair Fxicdi Fxicdi โปรแกรมสุดพิเศษ
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง มกราคม-มีนาคม 2558
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
hot_p1
Italy Swiss France 10D
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยว ทวีปยุโรปกับโปรแกรม Italy Swiss France โปรแกรมสุดพิเศษ
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง มกราคม-มีนาคม 2558
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
hot_p1
New Zealand North-South 9D
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยว ทวีปยุโรปกับโปรแกรม New Zealand North-South โปรแกรมสุดพิเศษ
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง เมษายน-กันยายน 2558
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
hot_p1
New Zealand North-South 9D
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยว ทวีปยุโรปกับโปรแกรม New Zealand North-South โปรแกรมสุดพิเศษ
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง มกราคม-มีนาคม 2558
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
hot_p1
Australia 6D
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยว ทวีปยุโรปกับโปรแกรม Australia โปรแกรมสุดพิเศษ
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง 11 – 16 เมษายน 2558
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
one stop servics
one stop servics
banner
banner
banner
banner
banner
banner
 
 
logo partner

US Travel Services Co.,Ltd.
เลขที่ 153 ชั้น จี ห้อง จี3 อาคารเพนนินซูล่า พลาซ่า ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-652-0388 แฟกซ์. 02-652-1088
DesignOHO รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์
Top